A laboratórium Európában elfogadott laboratórium, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti akkreditálással rendelkezik, a NAT-1-1666/2011 nyilvántartási számú okiratban és határozatban rögzített tevékenységi területre, a Részletező Okiratban rögzített szabványokra vonatkozóan. Az akkreditálási okiratot a Nemzeti Akkreditáló Testület állította ki.

Tevékenységi területünk:

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, felszíni- és felszínalatti víz, felszíni víz üledék, csapadékvíz, táp- és kazánvíz, fürdővíz, szennyvíz, szennyvíziszap, talaj, települési- és veszélyes hulladék, munkahelyi- és környezeti levegő, emittált légszennyező anyagok, élelmiszerek, ásványolaj, mintavételére, fizikai-, fizikai-kémiai, kémiai és toxikológiai-hidrobiológiai vizsgálataira, valamint ioncserélő gyanta, felületaktív anyag, illóolaj, tüzelőanyag, textil, fény, műanyag és műtrágya vizsgálatára terjed ki.

A BÁLINT ANALITIKA Kft üzleti forgalmának nagyobb részét a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó mintavételek, helyszíni mérések, vizsgálatok teszik ki. Szakértői (munkatársai) elmélyült környezetvédelmi, analitikai jogi, műszaki és minőségirányítási szabályozási és szabály-alkalmazási ismeretekkel, és gyakorlattal rendelkeznek.

Műszaki ellenőrzéshez tartozó mintavételek és mérések biztosításán, és a szakértői munkán túlmenően kárfelszámolási technológiák kidolgozásával is foglalkozunk, a laboratóriumi kísérletektől a gyakorlati megvalósításáig. Munkánk során olyan technológiák kidolgozására törekedtünk, amelyek környezetbarát eljárások.

Környezetbarát technológiát fejlesztettünk ki vegyiüzemek (peszticid gyártás, gyógyszeripar stb.) bakteriálisan nehezen, vagy nem bontható toxikus és karcinogén szerves szennyezőanyagainak kárelhárítására talajból és vízből.

Módszerfejlesztő tevékenységünkön túlmenően részt vállalunk az egyetemi oktatásban is, mind az analitika mind pedig a környezetvédelem területén.

 Együttműködő egyetemek:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem
 • Corvinus Egyetem

 Kiváló munkakapcsolatot alakítunk ki megbízóinkkall, amelyre a megbízhatóság és a szakmai igényesség jellemző.

 Nagyarányú fejlesztéseket hajtottunk végre az analitikai műszerek területén is. Ma már bátran állíthatjuk, hogy a műszerparkunk csúcslabor szintű, mind minőségében és életkorában, mind pedig darab számában.

Az idei évben a terepi mintavételi eszközök fejlesztését is folytatjuk (emissziós, immissziós levegő mintavételi, valamint talaj, felszíni- és felszín alatti víz mintavevő eszközök beszerzése).

A laboratórium technikai felszereltsége, a dolgozók létszáma és felkészültsége lehetővé teszi, hogy havária esetén, 5-7 órán belül eredményt tudunk szolgáltatni.

 Mintavétel:

 • Felszíni víz
 • Felszín alatti víz
 • Szennyvíz
 • Emisszió
 • Imisszió
 • Hulladék
 • Talaj
 • Depóniagáz
 • Iparitermék
 • Élelmiszer

Hidrobiológiai vizsgálatok felszíni álló és áramlóvizekből, szennyvizekből:

 • felszíni vizek szaprobitásának meghatározása.
 • mikroszkópikus biológiai vizsgálatok
 • fitoplankton kvalitativ és kvantitativ vizsgálata
 • zooplankton (kereksférgek, ágascsapú és evezőlábú rákok) kvalitativ és kvantitativ vizsgálata.

Szennyvizek mikroszkópikus biológiai viszgálata.

Levegővizsgálatok:

EMISSZIÓ

 • füstgáz mérés (CO, NOX, SO2, CO2, O2, TOC, CH4, NMCH)
 • szilárd anyaf, PM10, PM2.5, PM1, fémek
 • BTEX, szénhidrogének, észterek, alkoholok, aldehidek, glikolok, ketonok, izocianátok, ftalátok, stb.
 • dioxinok és furánok, PAH, PCB
 • sósav, kénsav, salétromsav
 • ammónia
 • klór, bróm, freonok, foszgén, stb

LÉGSZENNYEZETTSÉG (immisszió)

 • CO, NOX, SO2, O3, Metán/NMCH
 • összes szálló por (TSPM), PM10, PM2.5, PM1
 • porok fém- és szerves mikroszennyezőtartalma
 • dioxinok és furánok, PAH, PCB
 • BTEX, szénhidrogének, észterek, alkoholok, aldehidek, glikolok, ketonok, stb.
 • Cl2, H2S, HCl, HF, O3, NH3, NOX, SO2, stb.
 • hulladéklerakók depóniagáz vizsgálata
 • CO, CO2, O2, H2S, Metán/NMCH

 

SZEMÉLYI EXPOZÍCIÓ / MUNKAHELYI LÉGTÉRMÉSÉREK

 • CO, NOX, SO2, O3, Metán/NMCH, H2S, CO, O2, LEL
 • totál- és respirábilis por, fémek
 • BTEX, szénhidrogének, észterek, alkoholok, aldehidek, glikolok, ketonok, stb.
 • Cl2, H2S, HCl, HF, O3, NH3, NOX, SO2, stb.
 • munkahelyi klíma és megvilágítás mérések
  IVÓVIZEK, FELSZÍN ALATTI VIZEK, VÍZKIVÉTELI MŰVEK 
  FELSZÍNI VIZEK, SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

 KAPCSOLAT: 

BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft

KÉMIAI LABORATÓRIUM

www.laboratorium.balintanalitika.hu

1116 Budapest, Fehérvári út 144. (a laboratórium a főépületben található)

GPS koordináták: 47.4545 / 19.0396

telefon: +36 1 206 0732

fax: +36 1 382 6137

e-mail:balintanal[kukac]t-online.hu

ügyvezető igazgató, kapcsolattartó: Bálint Mária

 • Szervetlen Analitika Osztály: Palik Dénesné (osztályvezető)
 • Szerves Analitika Osztály: Szukicsné Madarász Rita (osztályvezető)
 • Módszerfejlesztő Osztály: Dobó Rudolf (osztályvezető)
 • Toxikológia-Hidrobiológia Osztály: Dr. Gulyás Pál (osztályvezető)
 • Minőségirányítási Osztály: Iglóváriné Molnár Mária (osztályvezető)
 • Levegő Mintavételi Osztály: Merka Máriusz (osztályvezető)
 • Víz, Talaj, Hulladék Mintavételi Osztály: Kazup Dezső (osztályvezető)