Alapvető célunk a vizsgálatok pontos, szakszerű és pártatlan módon történő elvégzése. A feladatok pontos és maradéktalan elvégzéséhez a Békés Megyei Vízművek ZRt. vezetése biztosítja a személyi, műszaki, szervezeti és anyagi feltételeket az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványban leírtak szerint.
Akkreditált laboratórium Békés Megyei Vízművek

Laboratóriumunk az ZRt. szolgáltatásainak minőségbiztosítása és környezetünk védelme érdekében minden üzemeltetési és szolgáltatási egységtől függetlenül végzi tevékenységét.

Vizsgálólaboratóriumunk 1996. év óta a Nemzeti Akkreditáló Testület felülvizsgálatain a vizsgálólaboratóriumokra vonatkozó követelményeknek folyamatosan megfelelt. Az akkreditálási okirat száma: NAT-1 – 0951/2008. Részletes melléklet

A laboratóriumban szakképzett és megfelelő gyakorlattal rendelkező személyzet végez munkát. Feladatunk a rendszeres ivóvíz és szennyvíz mintavételek megszervezése és végzése, a minták szakszerű, szabvány szerinti vizsgálata, az eredmények pontos dokumentálása, nyilvántartása és bizalmasan történő kezelése.

Tevékenységünk az alábbi műszaki területre terjed ki:

  • Ivóvíz, palackozott ivóvíz (ásvány- és gyógyvíz), kazánvíz, hemodializáló folyadék előállításához használt víz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz (termál- és gyógyvíz), szennyvíz mintavétele fizikai, kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokhoz
  • Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz (termál- és gyógyvíz), szennyvíz helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata Ivóvíz, palackozott ivóvíz (ásvány- és gyógyvíz), kazánvíz, hemodializáló folyadék előállításához használt víz, felszín alatti víz, felszíni víz, fürdővíz (termál- és gyógyvíz), szennyvíz fizikai és kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata
  • Szennyvíziszap, talaj mintavétele kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokhoz
  • Szennyvíziszap kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata
  • Talaj fizikai, kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata
  • Emissziós, imissziós mintavételekből származó elnyelető oldatok, szennyvíziszap, mederüledék, hulladék, talaj kivonatok kémiai vizsgálata
  • Ivóvíz, mesterséges közfürdők vize vizsgálati eredményeinek véleményezése

A laboratórium minőségileg magas szinten nyújtott szolgáltatásait a jól képzett, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek, a folyamatos képzések és a kiemelkedő szintű műszerezettség garantálja. A laboratórium külső megrendelésre is vállal az akkreditált műszaki területéhez tartozó mintavételt és vizsgálatokat.

Elérhetőségeink:

Információ: Telefon: 66-444-644

Fax: 66-454-269

E-mail: labor@bekesvizmu.hu

A mintavételeket 4 db – helyszíni elemzések végzésére felszerelt, klimatizált rakterű mintavevő autókkal és képzett személyzettel biztosítjuk. A helyszínen elvégezhető analízisek biztosításán túl az autók felszereltek a szabványos tartósítási módszerek biztosításához szükséges vegyszerekkel és segédanyagokkal. Mód van telepíthető és mobil automata mintavevő berendezések használatára. is.