Győri Hulladékégető Kft.H-1567-23/2007.számú egységes környezethasználati engedélye alapján átvehető és kezelhető hulladékok:

EWC kód Megnevezés

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

01 05 04 víznyerő kutak fúrásának iszapja iszapja és hulladékai

01 05 05* olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok

01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok

01 05 07 baritot tartalmazó fúróiszapok és hulladékok

01 05 08 klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok

02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszap

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek

02 01 04 műanyag hulladék ( kivéve a csomagoló eszközöket)

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok

02 01 09 mezőgazdasági vegyi hulladékok,melyek különböznek a 02 01 08-tól

02 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 03 02 tartósítószer hulladékok

02 03 03 oldószeres extrakcióból származó hulladékok

02 03 04 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 03 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 05 02 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 06 02 tartósítószer hulladékok

02 06 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 07 02 szeszfőzés hulladéka

02 07 03 kémiai kezelésből származó hulladékok

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 01 01 fakéreg és parafahulladék

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok

03 01 05 faforgács,fűrészárú,deszka,funér,falemez darabolási hulladékok

03 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 02 01* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszerek

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszerek

03 02 03* fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszerek

03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszerek

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek

03 03 01 fakéreg és fahulladék

03 03 02 hulladék papír hasznosításából származó festékiszap

03 03 05 papír újrafeldplgozásából származó festékeltávolítási iszap

03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél elválasztott hulladék

03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából szárm.hull.

03 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék,száltöltőanyag,és fedőanyag iszapok

04 01 02 húslás és meszezési bőrhasíték hulladéka

04 01 03* oldószertartalmú zsírtalanítási folyékony fázis nélküli hulladék

04 01 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

04 01 07 folyékony hulladékokkeletkezésük helyén történő kezeléséből származó krómot nem tartalmazó iszapok

04 01 08 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

04 01 09 kötözési és kikészítési hulladékok

04 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 02 09 társított anygokból származó hulladékok

04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves hulladékok

04 02 14* kikészítésből származó szerves oldószert tartalmazó hulladékok

04 02 15 kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től

04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek

04 02 17 színezékek és pigmentek

04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

04 02 20 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok

04 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszapok

05 01 03* tartályfenék iszapok

05 01 05* kiömlött olaj

05 01 06* üzem,vagy a berendezések karbantartásáól származó olajos iszapok

05 01 07* savas kátrányok

05 01 08* egyéb kátrányok

05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok

05 01 10 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től

05 01 12* savas olajok

05 01 13 kazántápvíz iszapja

05 01 15* elhasznált derítőföld

05 01 17 bitumen

05 01 99 közelebbről nem meghatározható hulladékok

05 06 01* savas kátrányok

05 06 03* egyéb kátrányfélék

05 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 01 06* egyéb savak

06 02 05* egyéb lúgok

06 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 03 14 szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

06 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok

06 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

06 05 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től

06 06 99 közelebbről nem meghatározható hulladékok

06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

06 10 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 11 99 közelebbről nem meghatározható hulladékok

06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

06 13 02* kimerült aktív szén

06 13 03 műkorom

06 13 05* korom

06 13 99 közelebbről nem meghatározható hulladékok

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák,felitató anyagok

07 01 10* egyéb szűrőpogácsák,felitató anyagok(adszorbensek)

07 01 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 01 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 02 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek,mosófolyadékok,anyalúgok

07 02 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák,felitató anyagok

07 02 10* egyéb szűrőpogácsák,felitató anyagok(adszorbensek)

07 02 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 02 13 hulladék műanyagok

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok

07 02 15 adalékanyag hulladékok

07 02 16 szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok

07 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 03 01* vizes mosófolyadékok, anyalúgok

07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák,felitató anyagok

07 03 10* egyéb szűrőpogácsák,felitató anyagok(adszorbensek)

07 03 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 03 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 04 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 03* halogéntartalmú szerves oldószerek,mosófolyadékok,anyalúgok

07 04 04* egyéb szerves oldószerek ,mosófolyadékok,anyalúgok

07 04 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák,felitató anyagok

07 04 10* egyéb szűrőpogácsák,felitató anyagok(adszorbensek)

07 04 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 04 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

07 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 05 01* vizes mosófolyadékok,anyalúgok

07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák,felitató anyagok

07 05 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 05 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

07 05 14 szilárd hulladékok,amelyek különböznek a 07 05 13-tól

07 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 04* egyéb szerves oldószerek,mosófolyadékok,anyalúgok

07 06 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák,felitató anyagok

07 06 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 06 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok,amelyek különböznek a 070611*-től

07 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 07 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 03* halogéntartalmú szerves oldószerek,mosófolyadékok,anyalúgok

07 07 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák,felitató anyagok

07 07 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 07 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

07 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től

08 01 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok

08 01 14 festék- vagy lakk-iszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól

08 01 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok

08 01 16 festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től

08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

08 01 18 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től

08 01 19* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók

08 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

08 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 02 01 por alapú bevonatok hulladékai

08 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok

08 02 03 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók

08 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok

08 03 08 nyomdafestékes tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok

08 03 13 nyomdafesték hulladékok

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok

08 03 15 nyomdafesték iszapok

08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldatok

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

08 03 18 hulladékká vált toner

08 03 19* diszpergált olaj

08 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től

08 04 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai

08 04 12 ragasztó-tömítőanyagok iszapjai ,melyek különböznek a 08 04 11*-tól

08 04 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizesiszapjai

08 04 14 ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól

08 04 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 04 16 ragasztókat,tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok,amelyek különböznek a 08 04 15-től

08 04 17* fenyőgyanta olaj

08 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 05 01* hulladék izocianátok

08 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok

09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok

09 01 03* oldószer alapú előhívó oldatok

09 01 04* rögzítő (fixír) oldatok

09 01 05* halvánító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok

09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm -és papír

09 01 08 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm -és papír

09 01 10 egyszer használatos fényképezőgépek áramforrás nélkül

09 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

10 01 18* gázok tisztításából származó veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 01 19 gázok tisztításából származó hulladékok

10 01 20* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

10 01 22* kazán tisztításából származó,veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok

10 01 23 kazán tisztításából származó vizes iszapok amelyek különböznek a 10 01 23-tól

10 02 11* hűtővíz kezeléséből származó ,olajat tartalmazó hulladékok

10 02 12 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok

10 02 13* gázok kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 02 15 egyéb iszapok és szűrőpogácsák

10 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 04 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok

10 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok

10 09 14* kötőanyag hulladékok,amelyek különböznek a 10 09 13-tól

10 09 15* veszélyes összetevőket tartalmazó hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 12 06 kiselejtezett öntőformák

10 12 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

11 01 10 iszapok és szűrőpogácsák ,amelyek különböznek a 11 01 09-től

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok

11 01 14 zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól

11 01 15* membrán és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat taratlmazó eluátumai és iszapjai

11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanták

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

11 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 05 04* elhasznált folyósítószer

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács

12 01 04 nemvas fém részecskék és por

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

12 01 06* ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

12 01 07* Halogénmentes ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

12 01 08* halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 10* szintetikus hűtő-kenő olajok

12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok

12 01 13 hegesztési hulladékok

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok

12 01 15 gépi megmunkálás során keletkező iszapok,amelyek különböznek a 12-01 14-től

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)

12 01 19* biológiailag lebontható gépi megmunkáláshoz használt olaj

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

12 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 03 01* vizes mosófolyadékok

13 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai

13 01 01* PCB-ket tartalmazó hidraulika olaj

13 01 04* klórozótt szerves vegyületeket tartalmazó emulziók

13 01 05* klórozótt szerves vegyületeket nemtartalmazó emulziók

13 01 09* Klórozótt szerves vegyületeket tartalmazó ásványi aklapú hidraulika olajok

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok

13 01 11* szintetikus hidraulika olajok

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok

13 01 13* egyéb hidraulika olajok

13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 03 06* ásványolaj alapú klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok

13 03 07* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 08* szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 10* egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 04 01* belvizi hajózásból származó,olajjal szennyezett fenékvíz

13 04 02* kikötői olaj és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok

13 04 03* egyéb hajózásból származó olajjal szennyezett fenékvíz

13 05 01* termékként tovább nem használható gumiabroncsok

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok

13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj

13 07 02* benzin

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)

13 08 01* sótalanítási iszapok ,illetve emulziók

13 08 02* egyéb emulziók

13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok

14 06 01* klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC

14 06 02* egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek

14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek

14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok

15 01 03 fa csomagolási hulladékok

15 01 04 fém csomagolási hulladékok

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok

15 01 06 egyéb kevert csomagolási hulladékok

15 01 07 üveg csomagolási hulladékok

15 01 09 textil csomagolási hulladékok

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től

16 01 03 termékként tovább nem használható gumiabroncsok

16 01 07* olajszűrők

16 01 09* PCB-ket tartalmazó alkatrészek

16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrészek(légzsékok,övfeszítők)

16 01 12 súrlódóbetétek,amelyek különböznek a 16 01 11-től

16 01 13* fékfolyadékok

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok

16 01 15 fagyálló folyadékok,amelyek különböznek a 16 01 14-től

16 01 17 vasfémek

16 01 19 műanyagok

16 01 20 üveg

16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek

16 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 02 09* PCB-ket tartalmazó transzformátor és kondenzátor

16 02 10* PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től

16 02 11* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések

16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől

16 02 14 használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól

16 02 15* használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok

16 02 16 használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

16 03 04 szervetlen hulladékok,amelyekm különböznek a 16 02 09-től

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok

16 03 06 szerves hulladékok,amelyek különböznek a 16 03 05*-től

16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07* használatból kivont veszélyes anyagokból álló,vagy azokkal szennyezett szervetlenvegyszerek

16 05 08* használatból kivont veszélyes anyagokból álló,vagy azokkal szennyezett szervesvegyszerek

16 05 09 használatból kivont vegyszerek

16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

16 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 08 07* veszélyes anyaggal szennyezett katalizátorok

16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok

16 11 05* kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló-anyagok

17 01 03 cserép és kerámiák

17 02 01 fa csomagolási hulladékok

17 02 02 üveg

17 02 03 műanyag

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek

17 03 02 bitumen keverékek,amelyek különböznek a 17 03 01-től

17 03 03* szénkátrány és kátránytermékek

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

17 04 10* olajat,szénkátrányt és egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó kábelek

17 04 11 kábelek ,amelyek különböznek a 17 04 10-től

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

17 05 04 föld és kövek ,amelyek különböznek a 17 05 03-tól

17 05 05* veszélyes anyagot tartalmazó meddő

17 05 06 kotrási meddő amely különbözik a 17 05 05-től

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya

17 05 08 vasúti pálya kavicságya

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyagok

17 06 03* egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagokból állnak vagy azokat tartalmaznak

17 06 04 szigetelő anyagok,amelyek különböznek 17 06 01 és 17 06 03-tól

17 06 05 azbesztet tartalmazó építőanyagok

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)

18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)

18 01 03* egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

18 01 04 egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében

18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek

18 01 07 vegyszerek ,amelyek különböznek a 18 01 06*-tól

18 01 08* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

18 01 09 gyógyszerek ,amelyek különböznek a 18 01 08-tól

18 02 01 éles,hegyes eszközök

18 02 02* egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

18 02 03 egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása snem kötött peciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek

18 02 06 vegyszerek,amelyek különböznek 18 02 05-től

18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

18 02 08 gyógyszerek ,amelyek különböznek a 18 02 07-tól

19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén

19 02 05* fizikai kémiai kezelésből származó veszélyes anyagokat tartalmazóiszapok

19 02 06 fizikai kémiai kezelésből származó iszapok

19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátumok

19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony éghető hulladékok

19 02 09* veszélyes anyagokat tartamazó szilárd éghető hulladékok

19 02 10 éghető hulladékok,amelyek különböznek a 19 02 08 és 09-től

19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

19 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposzt.frakciója

19 05 02 állati és növényi hulladékok komposztált frakciója

19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt

19 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 06 04 települési hulladék anaeróbkezeléséből származó kirothasztott anyag

19 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 08 01 rácsszemét

19 08 02 homokfogóból származó hulladékok

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszapok

19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

19 08 08* nehézfémeket tartalmazó membrán rendszerek hulladékai

19 08 09* olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék

19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től

19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 08 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok

19 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 09 01 durva és finom szűrésből származó hulladékok

19 09 02 víz derítéséből származó iszapok

19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszapok

19 09 04 kimerült aktív szén

19 09 05 telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 09 06 ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

19 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 11 01* elhasznált agyagszűrők

19 11 02* savas kátrányok

19 11 03* vizes folyékony hulladékok

19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok

19 11 05* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből szárm.veszélyes anyagot tartalmazó szapok

19 11 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből szárm.iszapok

19 12 01 papír és karton

19 12 04 műanyag és gumi

19 12 05 üveg

19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

19 12 07 fa amely különb.a 19 12 06-tól

19 12 08 textíliák

19 12 10 éghető hulladékok( pl.keverékből készített tüzelőanyag)

19 12 11* ehgyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok

19 12 12 egyéb a 19 12 11-től különböző hulladékok keverésével nyert hulladékok

19 13 01* szennyezett talaj remendációjából származó ,veszélyes anyagokat tart.szil.hull.

19 13 02 szennyezett talaj remendációjából származó szil.hull.

19 13 03* szennyezett talaj remedációjából származó ,veszélyes anyagot tartalmazó iszapok

19 13 05* szennyezett talaj remedációjából származó ,veszélyes anyagot tartalmazó iszapok

19 13 06 szennyezett talajvíz remendációjából származó iszapok

19 13 07* szennyezett talajvíz remendációjából származó szennyvizek,tömény vizes oldatok

19 13 08 szennyezett talajvíz remendációjából származó szennyvizek,tömény vizes oldatok,amelyek különböznek a 19 13 07-től

20 01 01 papír és karton

20 01 02 üveg

20 01 10 ruhanemű

20 01 11 textíliák

20 01 13* oldószerek

20 01 14* savak

20 01 15* lúgok

20 01 17* fényképészeti vegyszerek

20 01 19* növényvédő szerek

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

20 01 23* klór-fluór szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

20 01 25 étolaj és zsír

20 01 26* étolaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

20 01 38 fa ,amely különbözik a 2001 37-től

20 01 39 műanyagok

20 01 40 fémek

20 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

20 02 03 egyéb biológiailag lebontható hulladékok

20 03 01 egyéb települési hulladék

20 03 02 piacokon keletkező hulladék

20 03 07 lom hulladék

20 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

 

 

 

Csak előkezelésre átvehető hulladékok:

16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

16 05 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től

16 06 01* ólomakkumulkátor

16 06 02* nikkel-kadmium elemek

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek

16 06 04 lúgos akkumulátorok

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok

20 01 34 elemek és akkumulátorok,melyek különböznek a 20 01 33-tól

20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

A Győr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 00524/003/2004.számú engedélye alapján égethető hulladékok:

EWC kód: Megnevezés:

02 01 02 fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan hulladékok

02 02 03 fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan hulladékok

20 01 08 élelmiszerek előállításából és forgalmazásából visszamaradt termékek

A 3100-26/2010.számú begyűjtési és előkezelési engedély alapján előkezelésre átvehető hulladékok listája

EWC-kód

 

Veszélyes hulladékok

Mennyiség t/év

 

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK

04 02 Textilipari hulladékok 10

04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

05 KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

05 01 Kőolaj finomításból származó hulladékok 30

05 01 02* Sótalanító berendezésből származó iszapok

05 01 03* tartályfenék iszapok

05 01 05* kiömlött olaj

05 01 06* üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok

05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok

05 01 12* savas olajok

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

06 01 Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 50

06 01 01* kénsav és kénessav

06 01 02* sósav

06 01 03* folsav (hidrogén-fluorid)

06 01 04* foszforsav és foszforossav

06 01 05* salétromsav és salétromossav

06 01 06* egyéb savak

06 02 Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 50

06 02 01* kalcium-hidroxid

06 02 03* ammónium-hidroxid

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 05* egyéb lúgok

06 04 Fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól 10

06 04 04* Higanytartalmú hulladékok

06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok

06 05 Szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok 50

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

07 01 Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 30

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 02 Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 30

07 02 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok

07 03 Szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) 30

07 03 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 05 Gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 50

07 05 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 06 Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 50

07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 07 Finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 50

07 07 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 11* a folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

08 01 Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok 50

08 01 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok

08 01 19* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók

08 03 Nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 20

08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldatok

08 03 19* diszpergált olaj

08 04 Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 20

08 04 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 04 17* fenyőgyanta olaj

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPARI HULLADÉKAI

09 01 Fényképészeti ipar hulladékai 50

09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok

09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok

09 01 03* oldószer alapú előhívó oldatok

09 01 04* rögzítő (fixír) oldatok

09 01 05* halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok

09 01 06* fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

09 01 13* keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

10 01 Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) 10

10 01 20* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

10 01 22* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok

10 02 Vas- és acéliparból származó hulladékok 30

10 02 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 11 Üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok 20

10 11 11* nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladék

10 11 13* veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszapok

10 11 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 12 Kerámiaáruk téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok 20

10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok

11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI

11 01 Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) 100

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok

11 01 15* membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

11 03 Fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladékok 20

11 03 01* cianid tartalmú hulladékok

11 03 02* egyéb hulladékok

11 05 Tűzi horganyzási eljárások hulladékai 20

11 05 02 cinkhamu

12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

12 01 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok 500

12 01 07* halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)

12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok

12 01 10* szintetikus hűtő-kenő olajok

12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)

12 01 19* biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök

12 03 Vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok (kivéve 11) 50

12 03 01* vizes mosófolyadékok

12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai

13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

13 01 Hidraulika olaj hulladékok 50

13 01 01* PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok

13 01 04* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók

13 01 05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók

13 01 09* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok

13 01 11* szintetikus hidraulika olajok

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok

13 01 13* egyéb hidraulika olajok

13 02 Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok 150

13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 03 Szigetelő és hő-transzmissziós olajok 50

13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 06* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től

13 03 07* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 08* szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 03 10* egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok

13 04 Hajózásban keletkező olajos hulladékok 20

13 04 01* belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

13 04 02* kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok

13 04 03* egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

13 05 Olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok, az alábbi besorolások nem gázolaj esetén értendők 200

13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok

13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek

13 08 Közelebbről nem meghatározott olajhulladékok 20

13 08 01* sótalanítási iszapok, illetve emulziók

13 08 02* egyéb emulziók

13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok

14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (kivéve 07 és 08)

14 06 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok 20

14 06 01* klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC

14 06 02* egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek

15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZROBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) 150

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat

16 A JEGYZÉKBŐL KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 01 A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) 50

16 01 07* olajszűrők

16 01 09* PCB-ket tartalmazó alkatrészek

16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok, pirotechnikai övfeszítők)

16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek

16 01 13* fékfolyadékok

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok

16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 50

16 02 09* PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

16 02 10* PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től

16 02 11* klór-fluor szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések

16 02 12* azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések

16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől

16 02 15* használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok

16 03 Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek 50

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok

16 05 Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek 50

16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek

16 06 Elemek és akkumulátorok 100

16 06 01* ólomakkumulátorok

16 06 02* nikkel-kadmium elemek

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek

16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit

16 07 Szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13) 50

16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

16 08 Kimerült katalizátorok 10

16 08 02* Veszélyes átmeneti fémeket és átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok

16 08 07* Veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok

16 10 Keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok 70

16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 02 Fa, üveg és műanyag 30

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 20

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek

17 05 Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő 80

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok 100

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyagok

17 06 03* egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák

17 09 Egyéb építkezési és bontási hulladékok 50

17 09 01* Higanyt tartalmazó építési ,bontási hulladékok

17 09 02* PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)

18 EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK)

18 01 Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok 10

18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek

18 01 10* fogászati célokra használt amalgám hulladék

18 02 Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásból, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok 10

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek

19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

19 01 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó pirolízis hulladék

19 02 Hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladékok 50

19 02 04* kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz

19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátumok

19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok

19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

19 08 Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok 100

19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai

19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től

19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 11 Olaj regenerálásból származó hulladékok 30

19 11 01* elhasznált agyag szűrők

19 11 02* savas kátrányok

19 11 03* vizes folyékony hulladékok

19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok

19 11 05* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 11 07* füstgáz tisztításából származó hulladékok

19 13 Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok 20

19 13 01* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

19 13 03* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 05* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

19 13 07* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 100

20 01 14* savak

20 01 15* lúgok

20 01 17* fényképészeti vegyszerek

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

20 01 23* klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

20 01 26* étolaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

 

EWC-kód

Nem veszélyes hulladékok

Mennyiség (t/év)

02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VIZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 30

02 01

Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai

02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszap

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)

02 01 10 fémhulladék

02 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 03 Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladékok 10

02 03 04 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 03 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 05 Tejipari hulladékok 10

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 05 02 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 06 A sütő- és cukrászipari hulladékok 10

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 06 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 07 Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó) 10

02 07 02 szeszfőzés hulladéka

02 07 03 kémiai kezelésből származó hulladék

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 20

03 01 Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok

03 01 05 faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től

03 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 03 Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok 20

03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap

03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok

03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok

03 03 09 hulladék mésziszap

03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag-iszapok

03 03 11 Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

03 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK 20

04 01 Bőr- és szőrmeipari hulladékok

04 01 01 húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka

04 01 02 meszezési hulladék

04 01 04 Krómtartalmú cserzőlé

04 01 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok

04 01 05 Krómot nem tartalmazó cserzőlé

04 01 07 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok

04 01 08 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

04 01 09 kötözési és kikészítési hulladékok

04 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 02 Textilipari hulladékok 10

04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz)

04 02 15 kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től

04 02 20 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok

04 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 20

05 01 Kőolaj finomításból származó hulladékok

05 01 10 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től

05 01 13 Kazántápvíz iszapja

05 01 14 hűtőtornyok hulladékai

05 01 17 bitumen

05 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 10

06 01 Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 02 Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 10

06 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 03 Sók és azok oldatai ,balamint fémoxidok termeléséből ,kiszereléséből,forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 5

06 03 14 Szilárd sók és azok oldatai ,amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

06 03 16 Fémoxidok,amelyek különböznek a 06 03 15-től

06 05 Szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok 10

06 05 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től

06 08 Szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből ,kiszereléséből ,forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 5

06 08 02 klór-szilánokat tartalmazó hulladékok

06 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 11 Szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladékok 5

06 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 13 Közelebbről nem meghatározott ,szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok 5

06 13 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

07 01 Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 20

07 01 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től

07 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 02 Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 60

07 02 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től

07 02 13 hulladék műanyagok

07 02 16 szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok

07 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 03 Szerves festékek ,pigmentek és színezéskek termeléséből, , kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 10

07 03 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től

07 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 05 Gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 10

07 05 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től

07 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 06 Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 10

07 06 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től

07 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 07 Finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 10

07 07 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től

07 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 20

08 01 Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok

08 01 16 festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től

08 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től

08 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 02 Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 20

08 02 01 por alapú bevonatok hulladékai

08 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok

08 02 03 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók

08 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 03 Nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 10

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok

08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 03 18 hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től

08 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 04 Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 10

08 04 14 ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól

08 04 16 ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től

08 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPARI HULLADÉKAI 5

09 01 Fényképészeti ipar hulladékai

09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 10 egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül

09 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

10 01 Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) 10

10 01 19 Gázok tisztításából származó hulladékok

10 01 21 Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó hulladékok

10 01 23 kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től

10 01 26 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok

10 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 05 Cink termikus kohászatából származó hulladékok 5

10 05 01 Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 09 Vasöntvények készítéséből származó hulladékok 5

10 09 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től

10 09 08 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től

10 09 14 kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól

10 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 10 Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladékok 5

10 10 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től

10 10 08 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től

10 10 14 kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól

10 10 16 hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től

10 10 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 11 Üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok 5

10 11 05 Egyéb részecskék és por

10 11 12 Üveg hulladék

10 11 14 Üvegcsiszolási és polírozási iszapok

10 12 Kerámiaáruk téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok 5

10 12 13 Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó hulladékok

10 12 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI

11 01 Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) 20

11 01 10 iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től

11 01 12 Öblítő és mosóvizek ,amelyek különböznek a 11 01 11-től

11 01 14 zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól

11 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 10

12 01 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 02 vasfém részecskék és por

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács

12 01 04 nemvas fém részecskék és por

12 01 13 hegesztési hulladékok

12 01 15 gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

12 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZROBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) 100

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok

15 01 03 fa csomagolási hulladékok

15 01 04 fém csomagolási hulladékok

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok

15 01 07 üveg csomagolási hulladékok

15 01 09 textil csomagolási hulladékok

16 A JEGYZÉKBŐL KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 01 A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) 60

16 01 03 termékként tovább nem használható gumiabroncsok

16 01 12 súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től

16 01 17 vasfémek

16 01 18 nem-vas fémek

16 01 19 műanyagok

16 01 20 üveg

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek

16 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 10

16 02 14 használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól

16 02 16 használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től

16 03 Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek 10

16 03 04 szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól

16 03 06 szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től

16 05 Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek 5

16 05 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től

16 05 09 használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08-tól

16 06 Elemek és akkumulátorok 10

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 02 Fa, üveg és műanyag 50

17 02 01 fa

17 02 02 üveg

17 02 03 műanyag

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 20

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok 20

17 06 04 szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól

17 09 Egyéb építkezési és bontási hulladékok 20

17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

18 EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK)

18 01 Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok 5

18 01 07 vegyszerek, amelyek különböznek 18 01 06-tól

18 02 Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásból, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok 5

18 02 06 vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től

19 02 Hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladékok 20

19 02 03 Kevert hulladék ,amely kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmaz

19 02 06 fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től

19 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 08 Szennyvíztisztító művekből származó ,közelebbről nem meghatározott hulladékok 30

19 08 02 homokfogóból származó hulladékok

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszapok

19 08 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től

19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól

19 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 09 Ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok 10

19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok

19 09 02 víz derítéséből származó iszapok

19 09 04 Karbonát sók eltávolításából származó iszapok

19 09 06 ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok

19 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 11 Olaj regenerálásból származó hulladékok 10

19 11 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től

19 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 12 Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 10

19 12 01 papír és karton

19 12 04 műanyag és gumi

19 12 05 üveg

19 12 08 textíliák

19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 100

20 01 01 papír és karton

20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok

20 01 11 textíliák

20 01 25 étolaj és zsír

20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től

20 01 39 műanyagok

20 01 41 kéménysöprésből származó hulladékok

20 01 99 közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók

20 03 Egyéb települési hulladék 20

20 03 01 Egyéb települési hulladék

20 03 02 Piacokon keletkező hulladék

20 03 07 lom hulladék

20 03 99 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok