A Blautech Kft. a dunántúli régió egyik legjelentősebb és legrégibb önálló környezetvédelmi szolgáltató mérnökirodája, amely a műszeres méréstől, a tervezésen át, a kivitelezésig vállal megbízást.

Munkahelyi zajmérés

Mérnök-szakértői, -vizsgamérnöki munkatársaink igény szerint együttműködve egyetemi, hatósági intézményekkel, külső szakértőkkel, mind egyedi, mind komplex feladatok megoldását vállalják.

Rendszeres megrendelőink között találhatók jelentős hazai és külföldi érdekeltségű nagyvállalatok, önkormányzatok, hatósági szervezetek, tervezőintézetek, de nagy számú kisvállalat, vállalkozás is.

Műszerezettségünkkel, laborhátterünkkel, nagy tapasztalatú munkatársainkkal hatósági követelményeknek megfelelő szabványos mintavételek, helyszíni és labormérések elvégzésére, dokumentálására vagyunk jogosultak, ill. felkészültek.

Tanúsítványaink: ISO 9001, ISO 14001

Akkreditáció: NAT-1-1205/2011

Tevékenységeink e területen:

 

Légtechnikai mérések, vizsgálatok

A cég 20 éves tapasztalatokkal rendelkező megbízható, korszerű laboratóriumi háttérével akkreditált mérések és mintavételek elvégzésére jogosult a Nemzeti Akkreditáló Testület NAT-1-1205/2007. számú határozata alapján.

 A légtechnikai mérések, vizsgálatok közé az alábbiak tartoznak:

 •  légszennyező pontforrások sebességének, térfogatáramának, légmennyiségének meghatározása
 • légszennyező pontforrások fizikai jellemzőinek meghatározása (hőmérséklet, relatív páratartalom, légnyomás mérése)
 • környezeti légtér fizikai jellemzőinek meghatározása (hőmérséklet, relatív páratartalom, légnyomás mérése)
 • elszívó ventillátorok, friss levegő befúvások légtechnikai mérése (sebességének, térfogatáramának, légmennyiségének és fizikai jellemzőinek meghatározása)
 • munkahelyi légtér fizikai jellemzőinek meghatározása (hőmérséklet, relatív páratartalom, légnyomás mérése)
 • munkahelyi légtér illékony és szilárd halmazállapotú szervetlen és szerves szennyező anyagainak meghatározása, mérése
 • munkahelyi légtér szilárd szennyező anyagainak (fapor, kvarc, egyéb inert por) mérése
 • munkahelyi légtér olajköd és olajgőz koncentrációjának meghatározása, mérése
 • munkahelyi légtér rákkeltő anyagainak folyamatos, teljes műszakos – 8 órás mérése
 • A légtechnikai mérések, vizsgálatok értékelése a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet alapján készül. Az akkreditált vizsgálatokról és mintavételekről hitelesített és hivatalos vizsgálati jegyzőkönyv készül.

Munkatéri légszennyezettség mérés, vizsgálatok

Cégünk a munka–egészségügyi vizsgálatokat a NAT által akkreditált laboratóriumként végzi.

A vegyi anyag mintavétel elvégzése személyi mintavevő szivattyúval történik a minél pontosabb meghatározás érdekében. Mintavétel során a vizsgált műszakon belül két hosszabb (több órás) mintát veszünk az átlagos koncentráció meghatározására és egy rövid (15 perces) mintát a csúcskoncentráció meghatározására.

 Munkahelyi légszennyezettség mérések közé tartozik többek között:

 •  Mintavétel respirábilis és belélegezhető por gravimetrikus vizsgálatára
 • Hegesztési gázok mérése
 • Gázok és gőzök koncentrációjának meghatározása
 • Az illékony szerves vegyületek diffúziós mintavétele szorbenscsővel
 • Mintavétel fémek atomabszorpcióval történő meghatározása céljából
 • Mintavétel olajköd meghatározása céljából
 • Ózon mintavétel
 • Mintavétel alifás alkoholok meghatározás céljából
 • Cégünk a munka–egészségügyi vizsgálatokat a NAT által akkreditált laboratóriumként végzi.
Munkatéri légszennyezettség mérése  Munkatéri légszennyezettség mérése  Munkatéri légszennyezettség mérése
Blautech Kft

Cím:

H-8200 Veszprém, Hársfa utca 39.

 

Tel.: +36 (88) 590-050

Fax : +36 (88) 590-059

Mobil: +36 (30) 2351-692

http://www.blautech.hu