Innovatív megoldások itthon és külföldön

dalkia energia

Korszerű technológiák

Az energetikai hatékonyság középpontba állításával a Dalkia Energia törekszik korszerű és magas színvonalú technológiák alkalmazására. A modern berendezések létesítése többnyire önmagában is garancia a környezeti hatások racionalizálására.

A kogeneráció – vagy kapcsolt energiatermelés –, amely hő- és villamos energia egyidejű előállítását teszi lehetővé, az egyike azon megoldásoknak, amelyek a légszennyezés csökkentéséhez járulnak hozzá. A kapcsolt energiatermelés a hő-, villamos és hűtési energia egyidejű előállítását jelenti, a különböző felhasználói igények rugalmas kielégítésére. A kogeneráció vagy trigeneráció az üzemeltetett létesítmény gazdasági optimumának elérését segíti, eszköze lehet gázmotor, gázturbina és abszorpciós hűtő. A kogenerációnak köszönhetően nő a rendszer hatásfoka, kevesebb a felhasznált tüzelőanyag és ezzel együtt a levegőbe jutó kén-, nitrogén- és széndioxidok mennyisége is. A Dalkia Energia jelenleg 3 erőművében alkalmazza a kogenerációs megoldást, valamint országszerte 50 gázmotort üzemeltet.

A környezetvédelem másik kiemelt területe a megújuló energiahordozók által nyújtott lehetőségek.

Az egyre apadó fosszilis energiahordozó-készlet helyettesítésére és a használatuk által előidézett környezeti károk mérséklésére mind elterjedtebbé válik a természetes források – víz-, nap-, szél-, geotermikus energia – kiaknázása. A Dalkia csoport számos referenciával rendelkezik a biomassza, biogáz és megújuló energiák alkalmazásában: egyedül Franciaországban 40 távhőrendszer üzemel biomasszával, míg további 14 geotermikus energiával.

A cégcsoport franciaországi kutatóközpontja – CREED: Centre de Recherche sur l´Environnement, l´Energie et les Déchets – nap mint nap részt vesz a megújuló energiák használatát támogató programok kidolgozásában. Az ezirányú elkötelezettség alapját az Európai Unió politikája is megteremtette azáltal, hogy 2010-ig bezárólag 18 százalékos megújuló energia részarányt írt elő a teljes energiafelhasználáson belül.

 

A Dalkia Energia Zrt. 2007 februárjában vásárolta meg a PANNONPOWER Holding Zrt.-t., ahol 2004 nyarán beindult Magyarország első biomassza-blokkja, amely Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű létesítménye. A beruházás a meglévő szenes infrastruktúra felhasználásával létrehozott biomassza tüzelésű blokk mintegy 50 MW kapacitású; éves villamosenergia-termelése mintegy 340 GWh, amely önmagában közel megduplázza a megújuló energiatermelés jelenlegi magyarországi részarányát.

Jelenleg az erőmű összes tüzelőanyag felhasználásának közel 60%-a biomassza, melyből 75%-a tűzifa, fennmaradó rész pedig faipari melléktermék.

A PANNONPOWER a hő-és villamosenergia-igények folyamatos kielégítése mellett a bioenergetikai kezdeményezéseknek is élére állt, lehetőséget teremtve nagyüzemi méretű energiaültetvények telepítésére és erre alapozott további biomassza alapú – így zöld távhőt előállító – fejlesztések megvalósítására.

A PANNONPOWER HOLDING Zrt. kezdeményezésében, a kazincbarcikai AES Borsodi Energetikai Termelő és Szolgáltató Kft., valamint az ajkai Bakonyi Erőmű Zrt. tagságával 2004. december 2-án megalakult a biomassza tüzelőanyagot felhasználó erőművek egyesülése. A társaságok gazdasági tevékenységeik összehangolására, együttműködésük erősítésére és szakmai érdekeik egységes képviseletére hozták létre az egyesülést. Céljuk továbbá az energetikai ültetvények telepítési és támogatási rendszerében való aktív közreműködés, amelyet többek között szakmai tapasztalataik megosztásával érhetnek el.

 

A Dalkia Energia egy másik erőművében, a Dorogi Erőműben is folynak a műszaki-technológiai fejlesztések, melynek eredményeként lehetővé vált 2006-ban a biomassza-szén tüzelés megvalósítása. Az erőműben tartalékként üzemelő porszéntüzelésű kazán átalakításával olyan külső tüzelőanyag recirkulációs technológiát valósítottak meg, melyben a szén mellett a faapríték és más biomasszák, mezőgazdasági aprított növények – mint pl. napraforgó szár vagy napraforgó maghéj – tüzelésére is lehetőség van. A biomassza aránya jó esetben elérheti a bevitt tüzelőanyag hő 80%-át is.

Az új tüzelési móddal olyan gyorsan megújuló energiahordozó tüzelőanyagok kerülnek felhasználásra, amelyek javítják a hatásfokot és jelentősen csökkentik a környezeti terhelést. Ezen kívül a fosszilis energiahordozó-készletek rohamos csökkenése, a légkörszennyezés okozta károk enyhítése – köztük elsősorban az üvegházhatást okozó CO2 kibocsátás csökkentése – is szükségessé teszik a megújuló, környezetkímélő energiaforrások minél nagyobb mértékű bevonását az energiatermelésbe.