Az FTV Zrt Szakági irodáin több évtizedes tevékenységet folytató, jól képzett mérnökök, üzemmérnökök dolgoznak; többségük rendelkezik építésügyi, építőanyagipari, mélyépítő, szerkezetépítő tervezői, szakértői engedély valamelyikével, illetve ingatlanrendezési minősítéssel is.Környezetvédelmi feladatok ellátására is felkészült, és az egész ország területén keresett szakértő, tervező, felülvizsgáló szervezet.

 

FTV Zrt. - iso 14001 -geotechnika és környezetvédelem FTV Zrt. - iso 9001 - geotechnika és környezetvédelem

 

 

Környezetföldtani állapotfelmérés
 • Előzetes, tájékoztató jelleggel
 • Bővített kutatási jelleggel, részletesebb feltárással
 • Feltárt szennyeződés esetén lehatárolással
Tényfeltáró záró-dokumentáció
 • Teljes körű környezetföldtani feltárással, lehatárolással
 • Kockázatelemzéssel
 • Javasolt kármentesítési technológiák felsorolásával
 • Költségbecsléssel
Egyedi és alkalmi vizsgálatok
 • Vélt vagy valós szennyezés felderítése
 • Környezeti hatástanulmányhoz „0” állapot meghatározása
Időszakos vizsgálat
 • Talaj-szennyezés térbeli – és koncentráció-változásának követése
 • Talajvíz-szennyezés térbeli – és koncentráció-változásának követése
Környezetvédelmi monitoring rendszer
 • Tervezése
 • Üzemeltetése

Vonalas létesítményekhez, egyéb jelentős volumenű és/ vagy kiemelt hatású beruházásokhoz:

Az észlelt /mért adatsorok célirányos kiértékelése, rész-jelentések és összefoglaló dokumentáció / zárójelentés elkészítése
 • Alapállapotban,
 • Építkezés közben,
 • Üzemelési időszakokban
Környezetföldtani anyagvizsgálat
 • Talaj- és talajvízszennyezés laboratóriumi vizsgálatának kiértékelése
 • Szennyezés terjedését elősegítő vagy korlátozó kőzettulajdonságok meghatározása
Előzetes környezeti – vizsgálat és részletes környezeti hatásvizsgálat / hatástanulmány
 • Alapállapot meghatározása
 • Környezeti hatások prognosztizálása
 • Kockázatbecslés területhasználati és egészségügy szempontok alapján
 • Hatások és hatásviselők megjelenítése
Hulladék elhelyezés környezetföldtani szempontú lehetőségeinek vizsgálata
 • Optimális terület kiválasztása
 • Adott terület minősítése különböző veszélyességi fokú hulladékok elhelyezésére
 • Műszaki védelem szükségességének és mértékének meghatározása
 • Folyékony hulladék elszikkasztása felszínen, felszín közelben (csatornázatlan területek szennyvízkezelése)
 • At-last és jelenkori hulladék elhelyezés kockázatbecslése a földtani környezet értékelésével
Környezetszennyezés kárelhárításának és kárlokalizálásának
 • Tervezése, irányítása, ellenőrzése
Környezeti rekultiváció
 • Tervezése
Hidrogeológiai hatásvizsgálatok
Kármentesítés
 • Kiviteli terv készítése
Zajvédelmi terv készítése
Levegőminőség-védelmi övezeti terv készítése
Humuszgazdálkodási terv készítése, helyszíni vizsgálatokkal
Talajvízszint észlelő és mintavételi monitoring rendszer
 • Tervezése
Megújuló energiák hasznosításának és hasznosíthatóságának vizsgálata, tervezése
 • szélerőművek
 • napkollektorok
 • napelemek
 • geotermikus szondák
 • hibrid rendszerek
Elérhetőségeink:

1092 Budapest, Knézich u. 12.

Telefonközpont: +36 1/456-9090-91-92

Fax1: +36 1/456-9099 Fax2: +36 1/456-9098

E-mail: ftvzrt@t-online.hu; info@ftvzrt.hu

www.ftvzrt.hu