microtest - gyors mikrobiológiai vizsgálatok

GYORS MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK – MicroTest Kft.

Cégünk fő profilja élelmiszer-mikrobiológiai kutatás, -fejlesztés, minőség-ellenőrzés, kísérlet-tervezés, -értékelés, szaktanácsadás. 

Az aktuális feladatok ellátására kialakított munkacsoportjainkat minden esetben az illető szakterületen jártas, azt aktívan művelő, széleskörűen ismerő és elismert képviselőiből állítjuk össze. A szükséges vizsgálatok elvégzéséhez akkreditált laboratóriumi háttérrel rendelkezünk.

Honlapunk beindításának legfőbb célja a mikrobiológiai laboratóriumok akkreditálása során felmerülő problémák egységes és korrekt megoldásának elősegítése. A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) akkreditálási eljárásaiban auditorként való közreműködésünk során gyakran tapasztaljuk, hogy a laboratóriumok minden szakmai felkészültségük és jószándékuk ellenére sem képesek általánosan elfogadható szinten megoldani a felmerülő problémákat (módszer-validálások, laborközi összehasonlító és belső jártassági vizsgálatok tervezése és kiértékelése, módszerekre jellemző véletlen hiba, ismételhetőség, reprodukálhatóság meghatározása, laboreszközök kalibrálása stb.). Ezen problémák megoldatlanságának egyértelmű oka, hogy mindegyikük alapos matematikai-statisztikai ismereteket igényel, amire a laboratóriumok nincsenek felkészülve. Ez azonban nem kizárólag a laboratóriumok hibája.

Ma már a vizsgálati módszerek validálására, körvizsgálatok, jártassági vizsgálatok szervezésére és kiértékelésére nemzetközi és Magyarországon is honosított (ezáltal kötelező) szabványok állnak rendelkezésre, amelyeket megkerülni nem lehet.

Mint ahogy a laboratóriumok akkreditálása során is ellenőrzi a NAT az akkreditálás feltételeinek szabvány szerinti teljesülését, nyilvánvaló, hogy az ebbe a körbe tartozó vizsgálati eljárásoknak, körvizsgálatoknak, kalibrálásoknak, stb. szintén ki kell elégíteniük a vonatkozó szabványok előírásait.

Az EU-hoz való csatlakozás következményeként egyre több hazai szabvány kerül visszavonásra és vezetnek be helyettük nemzetközi szabványokat. (A probléma súlyosságát jelzi, hogy az MSZT nagyon sok esetben csak egy magyar szabványszámot ad, s angolul teszi közzé az eredeti dokumentumot, Magyarországon kötelező érvénnyel. A nyelvi problémával mindenki boldoguljon, ahogy tud.) A régi szabványok visszavonása miatt egyes mikrobacsoportok vizsgálatára nincs érvényes vizsgálati módszer. Amennyiben ezeket a vizsgálatokat az akkreditálási körbe be kívánják vonni, a laboratóriumok a régi szabványokat kénytelenek új mátrixokra validálni.

Nagyon közeli jövőben várható, hogy a mérési bizonytalanság meghatározását a mikrobiológiai vizsgálati eljárásokra is kiterjesztik. Ennek eddig sem volt semmi elvi akadálya, inkább szubjektív megfontolások akadályozták az előírást. A laboratóriumok különböző (s önmagukban általában korrekt) eljárásokat adnak meg a mérési bizonytalanság (ismételhetőség) becslésére, azonban elvileg nem engedhető meg hogy egy szabványosított módszernek laboratóriumonként változzon a véletlen hibája. A laboratórium természetesen abban érdekelt, hogy minél nagyobb véletlen hibával dolgozhasson, hisz ez esetben az eredményhez kapcsolódó felelőssége csökken. Határesetben eljutunk a mai helyzethez, amikor a laboratóriumok mikrobiológiai vizsgálati eredményeikért semmiféle felelősséggel nem tartoznak. “A mikrobiológiai vizsgálatot nem lehet megismételni, ez más, mint a kémiai eredmény, ez biológia, stb.”. Ezt az állítást semmi nem támasztja alá. Matematikailag a mikrobiológiai eredmények – esetenként kisebb módosításokkal – ugyanúgy kezelhetők, mint a kémiai analitikai paraméterek.

TEVÉKENYSÉGEINK:

Kutatás-fejlesztés

 • MicroTester
 • Mikrobiológiai gyors vizsgálati eljárások, szelektív táptalajok kifejlesztése
 • Környezeti tényezők (hőmérséklet, vízaktivitás, pH, redoxpotenciál, vegyszer-koncentráció, stb.) szaporodást és pusztulást befolyásoló hatásának matematikai modellezése.
 • Mikrobiológiai kockázatelemzés.
 • Élelmiszergyártáshoz kapcsolódó mikrobiológiai, higiéniai problémák vizsgálata, megoldása, veszélyforrások felderítése.
 • Hőkezelés (sterilezés, pasztőrözés) méretezése.

Minőségellenőrzés

 • Akkreditált laboratóriumi háttérrel mikrobiológiai minőség-ellenőrzés.
 • Minták megfelelőségének vonatkozó rendeletek szerinti elbírálása.
 • Technológiai mikrobiológiai, környezet-higiéniai vizsgálatok.
 • Mintavételi tervek kidolgozása.

Kísérlettervezés és -értékelés

 • Biometria
 • Korrekt matematikai-statisztikai alapokon nyugvó kísérlettervezés és -értékelés nemcsak a saját munkáinkhoz kapcsolódóan.
 • Kutatási projektekben való közreműködés.
 • Dolgozatok, tanulmányok kísérlettervezési és -értékelési részének kidolgozása.
 • Körvizsgálatok szervezése, értékelése

Szaktanácsadás

 • Élelmiszer-mikrobiológiai, technológiai szaktanácsadás.
 • Mikrobiológiai vizsgálati, módszertani szaktanácsadás.
 • Mikrobiológiai akkreditálási követelmények teljesítésével kapcsolatos szaktanácsadás

 

MicroTest Kft.

Dr. Reichart Olivér – ügyevezető igazgató

1225 Budapest, Szentháromság u. 30.

Tel./Fax.: 207-30-33

E-mail: microtest1@t-online.hu

Gyors mikrobiológiai vizsgálatok: klikk ide!