A ’Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Rekultiváció’ projekt keretében Dombóváron, az egyik legnagyobb volumenű rekultivációs munka is megkezdődhet.

2012 júliusában az 5 hektárt is meghaladó területen elhelyezkedő, felhagyott kommunális szilárdhulladék lerakó, mint az egyik legmonumentálisabb rekultivációs munka megkezdhető, és még az idén befejeződik.

A szerződés hatályba lépését követően rögtön megkezdődtek az előkészületek, azonban a szükséges hatósági engedélyezések nem várt elhúzódása miatt az előkészítési fázist még nem lehetett lezárni.

Az aktualizáló geodéziai felmérések és a rekultivációs munkák tervei sikeresen elkészültek, azonban a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési rendszer kiviteli tervei még szakhatósági jóváhagyás alatt vannak. A rekultivációs munkákra vonatkozóan a munkakezdési engedélyt kivitelező megkapta a Mérnöktől, így júliusban megkezdődhet a kivitelezés, amely még ez évben befejeződik és átadásra kerül.

A rekultivált és a felszámolt hulladéklerakók esetében egyaránt megszűnik a közvetlen környezet-szennyeződésnek a lehetősége, illetve a talaj és a vízbázisok szennyeződésének esélye is.

REKULTIVÁCIÓ hírek