Helyszínről történő szállítás-sal egybekötött hulladékfelvásárlási tevékenységünk partnereink igényeihez igazodóan kiterjed a nem hasznosítható, valamint veszélyes hulladékok elszállítására és végleges elhelyezésére, belső hulladékkezelésre, hulladékudvar működtetésére, takarításra, parkgondozásra, a hulladékkezeléssel összefüggő adminisztratív jellegű környezetvé-delmi feladatok ellátására.

 

 

 

 

 

KOMPLEX HULLADÉK KEZELÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

Partnereink igénye esetén az Alcufer Kft. állandó személyzetet tart fenn a gyártósoron rendszeresített hulladékgyűjtő edények folyamatos ürítésére és gyűjtőhelyre történő szállítására, a hulladékgyűjtő terület folyamatos felügyeletére, tisztántartására.

A személyzet cseréli a hulladékgyűjtő edényeket, a hulladékok későbbi hasznosításának megfelelően előkezelést végez (válogatás, technológiai selejt denaturálása, bálázás, tömörítés, aprítás).

A hulladékkezeléshez kapcsolódóan szakembereink a folyamatos tájékoztatás mellett a jogszabályokban előírt bevallások elkészítését, nyilvántartások vezetését is biztosítani tudják. A tanácsadói tevékenység a felmerülő igényektől függően kiterjed hulladékkezelési szabályzat, anyagmérleg, hulladékgazdálkodási terv készítésére, környezetvédelmi felülvizsgálatokon és hatósági ügyekben a partnercég képviseletére.

Referenciáink közül külön figyelmet érdemelnek az autógyárak és az autóipari beszállító cégek.

A SUZUKI Rt. esztergomi indulása óta ellátjuk a gyárterületen belüli hulladékkezelési feladatokat. A LUK Savaria Kft. újrahasznosítható és veszélyes hulladékainak elszállítása mellett környezetvédelmi megbízotti feladatokat látunk el.

Begyűjtési területünk főleg ipari üzemek színesfémhulladéka, de lakossági és kereskedő vállalkozásoktól is vásárolunk színesfém-hulladékot.

A főleg alumínium-, réz-, saválló- és horganyhulladékok szelekcióját, feldolgozását szak-telepeinken végezzük. Belső utasításokban foglalt szigorú felvásárlási rendünk – az ellenőrző szervek munkáját is segítve – biztosítja, hogy telephelyeinkre csak azonosítható, igazolt eredetű fémhulladék kerülhessen. A feldolgozott színesfém hulladékot hazai és külföldi fémolvasztó nagyvállalatokhoz szállítjuk.

 

 

 

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK:

 

9023 Győr, Mészáros L. u. 13.

+36-96/512-700

+36-96/519-716

+36-96/519-715

alcufer@mail.datanet.hu

 www.alcufer.hu