A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. a különböző ipari és mezőgazdasági gyártási, felhasználási folyamatok során keletkező vagy kármentesítésből származó hulladékokat hasznosít. Cégünk tevékenysége során részlegesen vagy teljesen megszünteti a hulladékok veszélyes anyag tartalmát, illetve a technológiából kikerülő anyagok újrahasznosított termékként felhasználhatóak.

 

Hulladékok biológiai kezelése:

A hulladékok biológiai kezelése során olyan talajterméket állítunk elő, amely alkalmas roncsolt területek rekultivációjára. Telephelyünkön D8-jelű, biológiai lebontással történő hulladékártalmatlanítást végzünk. Biológiai kezelőnk elsősorban szerves, illetve olajjal szennyezett hulladék ártalmatlanítására rendelkezik engedéllyel.

 

Hulladékolajok hasznosítása:

Cégünk hangsúlyos tevékenysége a különböző hulladékolajok kezelése egy Magyarországon még egyedülálló technológiával, amelynek eredményeként hulladékból terméket állít elő. Az ügyfeleinktől átvett hulladékolajat a fizikai szeparálást követően egy párologtató toronyban vákuum segítségével víztelenítjük. A technológia eredményeként létrehozott fluxáló olaj széleskörűen felhasználható termék, mely nélkülözhetetlen alapanyaga például a bitumengyártásnak.

 

Elérhetőségek

Vértesi Környezetgazdálkodási Kft.

2840 Oroszlány, Pusztavámi út Hrsz. 0210 Ipartelep

telefonszám: +36 34 587 142

faxszám: +36 34 587 143

e-mail: kereskedelem@vkg.hu

internet: vkg.hu