2005-ben alakult cégünk sikeresen vetette meg a lábát a környezetvédelmi szakértések, szaktanácsadás területén. Elkötelezettségünk a környezetünk megóvása érdekében a partnereinknél elismerésre talált.

enviroplus logo zajvedelem

A magyar környezetvédelemben további előrelépés elősegítése érdekében 2008. áprilisától felvettük tevékenységi körünkbe magas színvonalú zaj- és rezgésmérő, levegő tisztaságvédelmet szolgáló eszközök, programok forgalmazását is. Új tevékenységünkben a német Wölfel Messsysteme GmbH – mint az EnviroPlus Kft. egyik tulajdonosa nyújt aktív támogatást.

Célunk magyar szakembereknek a nemzetközi szinten kiemelkedő eszközöket elérhető közelségbe hozni, hogy munkájukban a szaktudásuk mellett minél hatékonyabb segítség álljon rendelkezésükre.

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM

A társadalmi-gazdasági fejlődés felgyorsulása, a közlekedési igények kielégítése a levegőt sem hagyta érintetlenül. A kibocsátott szennyezőanyagok következtében mára a levegő minősége városainkban, a forgalmas utak közelében sok esetben nem megfelelő, veszélyeztetve az emberi egészséget, az épített és természeti környezetet. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése a globális éghajlatváltozással fenyeget. Saját felelősségünk, hogy tevékenységeinket úgy szervezzük meg, olyan módon folytassuk, hogy a lehető legkevesebb szennyezőanyag kerüljön a levegőbe.

A levegőtisztaság-védelem elsőrendű feladata a települések levegőminőségének javítása;

Kiemelt figyelmet kell fordítani az energiatakarékosságra, az energiahatékonyság növelésére;

A közlekedési kibocsátások mérséklése érdekében elő kell segíteni a közlekedésben, szállításban a környezetbarát közlekedési, szállítási módok (tömegközlekedés, nem motorizált közlekedés, vasúti szállítás, kombinált szállítás) használatának elterjesztését, szolgáltatási színvonalának javítását;

Szolgáltatásaink:

 •  helyhez kötött és a mozgó légszennyező források kibocsátási értékeinek (emisszió), valamint a légszennyezettségi (immisszió) értékeinek meghatározása, minősítése,
 • a légszennyezettség továbbterjedésével kapcsolatos vizsgálatok, mérések, elemzések, értékelések végzése;

TALAJVÉDELEM

Nemzeti kincsünk és természeti erőforrásaink között nagy értéket képviselnek talajaink, melyek jelenleg még viszonylag kedvező állapotban vannak. A talaj bizonyos szempontból szintén az élet hordozója, hiszen feltétele a jó minőségű, egészséges élelmiszer előállításának, valamint meghatározó szerepet játszik az embert körülvevő kellemes környezet kialakításában azáltal, hogy életteret biztosít a növényeknek, állatoknak – védelme és megőrzése az egészséges élet záloga.

A jövőben sokkal több figyelmet kell fordítani talajaink mennyiségi és minőségi megőrzésére;

meg kell állítani a természetes állapotú talajok területének csökkenését, a termőréteg elvékonyodását;

a lehető legkevesebbre kell csökkenteni a talajba jutó szennyezőanyag mennyiségét, és különös gondot kell fordítani a felelőtlen gazdálkodás következtében már elszennyeződött talajok megtisztítására.

Szolgáltatásaink

 •  a földterületek általános talajvédelmi követelményrendszerének figyelembe vételével történő vizsgálatok, ellenőrzések, értékelések végzése,
 • a talajt terhelő kibocsátások és igénybevételek, továbbá a talaj állapotára vonatkozó értékek meghatározása, a talajt érő kibocsátások és igénybevételek minősítése;
 • a rendkívüli talajszennyezésekkel összefüggő, a talajt, illetve a környezetet érő károk elhárítási feladataiban való szakértői részvétel, tanácsadás, tervezés,
 • intézkedési program kidolgozása a talajt veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenységek szennyezéscsökkentésére;
 • környezeti kármentesítési feladatok (felmérések, elemzések, kárelhárítási terv kidolgozása, kivitelezés).

VÍZVÉDELEM

 felszín alatti víz

meg kell óvni a felbecsülhetetlen értékű, eddig még érintetlen felszín alatti vízkészletet, mert ezzel a bennünket követő generációk életelemét biztosítjuk;

felszíni víz

felszíni vizeink minőségét folyamatosan és egyre fokozottabb mértékben kell javítanunk;

mivel földrajzi adottságaink miatt nagy folyóink tekintetében „alvízi” országnak számítunk, feltétlen prioritást élvez és elengedhetetlen a közös érdekeink mentén való nemzetközi együttműködés;

szennyvízkezelés

mintegy 15-20 év feladata az, hogy teljes mértékben teret nyerjen és országos méretekre kiterjedően megvalósuljon a környezetkímélő szennyvíztisztítási technológia – hisz felelősek vagyunk a bennünket körülvevő természetért, az eljövendő generációkért is.

Szolgáltatásaink

 •  a vizekre hatással levő beavatkozások következményeinek meghatározása, elemzése és értékelése;
 • javaslat kidolgozása a vizek minőségének megőrzésére, a vonatkozó előírások figyelembe vételével;
 • a vizeket terhelő kibocsátások és igénybevételek, továbbá a vizek állapotára vonatkozó értékek meghatározása, a kibocsátások és igénybevételek minősítése;
 • a rendkívüli vízszennyezésekkel összefüggő, a vizeket, illetve a környezetet érő károk elhárítási feladataiban való szakértői részvétel, tanácsadás, tervezés,
 • intézkedési program kidolgozása a vizeket veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenységek szennyezéscsökkentésére;

ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM

Súlyának megfelelő mértékben kell felvenni a harcot a mára már nemcsak nagyvárosainkra kiterjedt, mégis kissé újnak tekintett környezetszennyezéssel szemben. Talán nem állunk messze attól az állapottól – ám nem szabad megvárnunk bekövetkeztét! -, melyet Robert Koch egykoron így jövendölt meg : „Eljön az az idő, amikor a zaj ellen kell olyan küzdelmet folytatnunk, mint egykoron a pestis ellen.”

Ennek érdekében:

 •  szakítani kell azzal a jelenleg egyedül alkalmazott módszerrel, mellyel csak elszigetelt problémákra koncentrálva oldjuk meg a kritikus zajhelyzeteket;
 • új, átfogó, stratégiai szintű zajcsökkentési terveket kell készítenünk, mely során egy-egy összefüggő terület teljes problémakörét áttekintve avatkozunk be a kedvező változtatás érdekében, a műszaki és financiális lehetőségek, adottságok lehető leghatékonyabb felhasználásával;
 • a jelenleginél jóval nagyobb mértékben kell szerepet játszaniuk a zaj elleni védelemben a helyi önkormányzatoknak – ehhez a felelősségteljes feladathoz azonban még nem adott valamennyi feltétel, megteremtése közös feladatunk.

Szolgáltatásaink:

 •  környezeti zaj- és rezgéskibocsátási, zaj- és rezgésterhelési vizsgálatok (mérések, elemzések, számítások) végzése, a kibocsátások minősítése;
 • akusztikai vizsgálatok, elemzések végzése;
 • emberre ható zaj- és rezgésterhelés szubjektív zavaró hatásának szakmai megítélése;
 • stratégiai zajtérképek, zajcsökkentési intézkedési tervek készítése, ellenőrzése;
 • zajcsökkentési tervek készítése.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

 Szolgáltatásaink

 •  a hulladékok hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó szakmai tervek (pl. hulladékgazdálkodási tervek) készítése, ellenőrzése;
 • hulladékok káros környezeti hatásai elleni védelem, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek szakmai szempontú kidolgozása, irányítása;
 • a hulladékkeletkezés megelőzésére, csökkentésére, a hulladékhasznosításra, másodnyersanyag-hasznosításra vonatkozó tervek szakmai kidolgozása.

Enviroplus Kft.

1096 Budapest, Telepy u 3. II/4.

iroda: 1027 Budapest, Fő utca 68. III/354.

Berndt Mihály - ügyvezető

e-mail: berndtm@enviroplus.hu

tel: +36 (70) 229 7059

Fax: +36 1 430 1067

Lépjen kapcsolatba velünk!

www.enviroplus.hu